ฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ

ฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
35 เจริญกรุงซอย 36
บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ (66 2) 627 2100 โทรสาร (66 2) 627 2111
เวลาทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 9.00 น. ถึง 18.00 น.

ใส่ข้อมูลเมื่อ 31/08/2018

ด้านบนของหน้า