ฝ่ายเศรษฐกิจ

ฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
35 เจริญกรุงซอย 36
บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02 6272196
โทรสาร 02 6272195
แผนผังองค์กร
เว็บไซต์ https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/TH
ทวิตเตอร์ DG Trésor en ASEAN

ฝ่ายเศรษฐกิจประจำสถานทูตฝรั่งเศสเป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้การกำกับและดูแลของกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง (ministère de l’Économie et des Finances) มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามภาวะเศรษฐกิจ การเงินและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางและพัฒนาความสัมพันธ์กับสถาบันต่างๆ ระหว่างสองประเทศในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ และยังทำหน้าที่ในการพิทักษ์ปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฝรั่งเศสที่ดำเนินกิจการในประเทศไทย

ใส่ข้อมูลเมื่อ 02/10/2018

ด้านบนของหน้า