ฝ่ายเศรษฐกิจ [fr]

JPEG

ฝ่ายเศรษฐกิจเป็นสมาชิกเครือข่ายระหว่างประเทศของ Direction Générale du Trésor และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังและกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศของฝรั่งเศส

มีหน้าที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์นโยบายทางเศรษฐกิจ ภาวะเศรษฐกิจ และความเสี่ยงของประเทศ ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและเงื่อนไขในการเข้าถึงตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

ภายใต้การกำกับดูแลของเอกอัครราชทูตฯ ฝ่ายเศรษฐกิจทำหน้าที่ประสานความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและสถาบันต่างๆ ของทั้งสองประเทศที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุน นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของภาคธุรกิจฝรั่งเศสและส่งเสริมความน่าดึงดูดของประเทศฝรั่งเศส

ที่อยู่ : เลขที่ 35 ซ.เจริญกรุง 36 (ถนนแบรสต์) ถ.เจริญกรุง บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : +66 2 627 2196
โทรสาร : +66 2 627 2195
เว็บไซต์ : https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/TH
ทวิตเตอร์ : DG Trésor en ASEAN

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 30/05/2019

ด้านบนของหน้า