พิธีมอบอิสริยาภรณ์ Ordre du Mérite Agricole แด่บุคคลสำคัญของไทยสองท่าน [fr]

นายฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเมื่อวันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต เพื่อทำพิธีมอบอิสริยาภรณ์ Ordre du Mérite Agricole ชั้นอัศวินให้แก่ ศ.น.สพ.ดร. สถาพร จิตตปาลพงศ์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และดร. พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ ท่านเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสได้กล่าวถึงความสำคัญของอิสริยาภรณ์ตระกูล Ordre du Mérite Agricole ซึ่งประกาศให้มีขึ้นตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2426 โดยรัฐมนตรีชูลส์ เมลิน เพื่อเป็นเกียรติและยกย่องบุคคลผู้สร้างสรรค์ผลงานและทำคุณประโยชน์ในการพัฒนาด้านการเกษตรและอาหาร

อ่านคำกล่าวสุนทรพจน์ของเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส เนื่องในโอกาสดังกล่าว (ภาษาอังกฤษ)

ศ.น.สพ.ดร. สถาพร จิตตปาลพงศ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากผลงานการวิจัยระดับนานาชาติในสาขาปรสิตวิทยา และในด้านโรคติดต่อในมนุษย์ โรคติดต่อในสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สำหรับดร. พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ นั้น ท่านเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้สนับสนุนผลงานที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างนักวิจัยและเกษตรกรเพื่อต่อสู้กับปัญหาภัยธรรมชาติและแรงกดดันทางสังคม

นอกจากนี้ ผู้ได้รับอิสริยาภรณ์ทั้งสองท่านต่างก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และการวิจัยระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศสกับหน่วยงานวิจัยของฝรั่งเศสอย่าง CNRS สถาบัน IRD สถาบัน CIRAD และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานร่วมกับเครือข่าย GREASE ซึ่งเป็นเครือข่ายการวิจัยเพื่อเฝ้าระวังโรคติดต่ออุบัติใหม่ในภูมิภาคอาเซียน

การมอบอิสริยาภรณ์แด่บุคคลทั้งสองท่านในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่จะได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนผลผลิตด้านการเกษตรและอาหารระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส โดยในปีพ.ศ. 2561 การแลกเปลี่ยนดังกล่าวคิดเป็นมูลค่ากว่า 500 ล้านยูโร หรือร้อยละ 10 ของการค้าระหว่างสองประเทศ

เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสมอบอิสริยาภรณ์ Ordre du Mérite Agricole ชั้นอัศวินให้แก่ ศ.น.สพ.ดร. สถาพร จิตตปาลพงศ์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสมอบอิสริยาภรณ์ Ordre du Mérite Agricole ชั้นอัศวินให้แก่ ศ.น.สพ.ดร. สถาพร จิตตปาลพงศ์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาพ : สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสมอบอิสริยาภรณ์ Ordre du Mérite Agricole ชั้นอัศวินให้แก่ ดร. พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสมอบอิสริยาภรณ์ Ordre du Mérite Agricole ชั้นอัศวินให้แก่ ดร. พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาพ : สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสดังกล่าว
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสดังกล่าว
ภาพ : สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสดื่มเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับอิสริยาภรณ์ทั้งสองท่าน
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสดื่มเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับอิสริยาภรณ์ทั้งสองท่าน
ภาพ : สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 23/10/2019

ด้านบนของหน้า