พิธีมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส [fr]

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ฯพณฯ นายฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้ทำพิธีมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ศิลปศาสตร์และอักษรศาสตร์ ชั้นอัศวิน แด่นายอภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ สคส. ซึ่งเป็นหน่วยงานพัฒนางานความคิดสร้างสรรค์การออกแบบและเป็นผู้ร่วมงานสำคัญของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเชิดชูคุณูปการของนายอภิสิทธิ์ต่อการกระชับสายสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศสทางด้านการออกแบบ

อ่านคำกล่าวสุนทรพจน์ของเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส เนื่องในโอกาสดังกล่าว (ภาษาอังกฤษ)

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 06/08/2019

ด้านบนของหน้า