พิธีเปิดอาคารโบราณสถาน ณ ค่ายตากสินของกองทัพเรือ จันทบุรี

ร้อยโทเอดูอาร์ โบเดอซ์ เจ้าหน้าที่ทหารสำรองประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารฝรั่งเศสและนาย ฟร็องซัวร์ โดเร่ ผู้แทนจากสมาคมอนุรักษ์อนุสรณ์สถานฝรั่งเศสประจำประเทศไทยได้เดินทางไปเข้าร่วมพิธีเปิดอาคารโบราณสถาน ณ ค่ายตากสินของกองทัพเรือ ที่จังหวัดจันทบุรี ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานเปิดอาคารโบราณสถานดังกล่าว โดยมี พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ
พิธีเปิดอาคารโบราณสถานภายในค่ายแห่งนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศสมีร่วมกัน เนื่องด้วยอาคารเหล่านี้คือกองบัญชาการกองกำลังฝรั่งเศสในจังหวัดจันทบุรี เป็นระยะเวลา 11 ปี ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19

ตัวอาคารต่างๆ ได้รับการดำเนินการบูรณะโดยมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมของกองทัพเรือ ร่วมด้วยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสและคณะกรรมการ Solidarité franco thaÏ

ส่วนจัดแสดงนิทรรศการซึ่งได้รวบรวมวัตถุ หุ่นแสดงและเครื่องแบบต่างๆ ในยุคสมัยนั้นเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช่จ่าย

อาคารกองรักษาการณ์ของทหารฝรั่งเศส พ.ศ. 2439
อาคารกองบัญชาการของทหารฝรั่งเศส พ.ศ. 2443
ร้อยโทเอดูอาร์ โบเดอซ์ เจ้าหน้าที่ทหารสำรองประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารฝรั่งเศสและนาย ฟร็องซัวร์ โดเร่ ผู้แทนจากสมาคมอนุรักษ์อนุสรณ์สถานฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ใส่ข้อมูลเมื่อ 31/07/2018

ด้านบนของหน้า