ภาษา R ผู้พิทักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

R เป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับคำนวณค่าทางสถิติและวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งมีข้อดีคือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและใช้ได้ง่ายเนื่องจากใช้ได้กับหลายระบบปฏิบัติการ

ในช่วงสองปีที่ผ่านมา (ปี ค.ศ. 2015-2016) ในกรอบโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส หรือ PHC SIAM นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมงต์เปลลิเยร์ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการสอนวิชาชีวสถิติโดยการใช้ภาษา R และมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของไทยอย่างมหาวิทยาลัยบูรพาและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำการค้นคว้าเกี่ยวกับการเข้าถึงระเบียบวิธีทางสถิติในสาขาชีววิทยาโดยใช้ภาษา R

โครงการวิจัยข้างต้นตอบสนองต่อเป้าหมายของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และแผนกลยุทธ์สำหรับทศวรรษแห่งความหลากหลายทางชีวภาพขององค์การสหประชาชาติ ค.ศ. 2011-2020

โครงการความร่วมมือระดับทวิภาคีดังกล่าวถือได้ว่ามีคุณประโยชน์อย่างมากโดยมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเยี่ยมชมส่วนปฏิบัติการระหว่างนักวิจัยชาวฝรั่งเศส 4 คนและชาวไทย 6 คน ทั้งยังทำให้เกิดการพัฒนาการฝึกอบรมด้านการประยุกต์ใช้ภาษา R ในสาขาวิชาชีววิทยาซึ่งต้องติดตามผลต่อไปอีกด้วย

ในส่วนของผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่ได้นั้น จะเห็นได้ว่ามีการนำเสนอผลงานการวิจัยและงานสัมมนาเกิดขึ้นมากมายในช่วงสองปีที่ผ่านมา และวิธีใช้ระบบเครือข่ายการจัดเก็บเอกสารสำคัญของภาษา R โดยละเอียดก็กำลังอยู่ในช่วงการดำเนินการจัดทำ นอกจากนี้ ผลงานวิชาการหลายชิ้นในหัวข้อดังกล่าวก็จะได้รับการตีพิมพ์เร็วๆ นี้ด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ ผลลัพธ์ของโครงการจะถูกนำมาต่อยอดและขยายความร่วมมือระหว่างประเทศฝรั่งเศสและประเทศในภูมิภาคอาเซียนในระดับที่กว้างขึ้นต่อไป

JPEG

ใส่ข้อมูลเมื่อ 11/04/2017

ด้านบนของหน้า