มีนาคม 2559 การเฉลิมฉลองวันประชาคมโลกผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย

JPEG
วันประชาคมโลกผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสที่เคยมีการจัดเฉลิมฉลองในประเทศไทยและทั่วโลกทุกวันที่ 20 ของเดือนมีนาคมในแต่ละปีจะเปลี่ยนไปสู่การจัดกิจกรรมสนุกสนานมากมายทั่วราชอาณาจักรตลอดทั้งเดือนมีนาคม

เดือนแห่งผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย
ปี 2559 เป็นปีที่ประเทศไทยเปลี่ยนรูปแบบการเฉลิมฉลองประชาคมโลกผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส จะมีการจัดกิจกรรมหลากหลายโดยประเทศสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสซึ่งเจ้าหน้าที่ของสถานทูตหรือสถานกงสุลในกรุงเทพฯจะเป็นตัวแทนในการจัดงาน

จะมีการจัดงานเลี้ยงรับรองโดยสถานทูตเบลเยียม สถานทูตสวิสเซอร์แลนด์ สถานทูตโมร็อกโก และสถานทูตฝรั่งเศสเพื่อเป็นการเปิดตัวเดือนแห่งผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย ในวันที่ 8 มีนาคม ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส โดยจะมีการนำเสนออาหารหลากหลายประเภทจากประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสให้แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน งานเลี้ยงรับรองครั้งนี้จะเป็นการรวมตัวของบุคคลสำคัญของหน่วยงานและสถาบันต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาฝรั่งเศสในราชอาณาจักรไทย ได้แก่ สถานทูตของประเทศสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส กระทรวงการต่างประเทศของไทย นักการทูตไทยผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส ผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการของไทย สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส เลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสและศิษย์เก่าฝรั่งเศส เป็นต้น

ในงานเลี้ยงรับรองดังกล่าวจะมีการเปิดตัวโครงการส่งเสริมภาษาฝรั่งเศสทั่วทุกมุมโลกของสถาบันฝรั่งเศส (Institut Français) ในชื่อว่า « Et en plus, je parle français ! » และพบกับตัวแทนชาวไทย 2 ท่านที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมอยู่ในวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว ท่านแรกเป็นอาจารย์สอนวิชากายภาพบำบัดประจำมหาวิทยาลัยมหิดล และอีกท่านเป็นศิลปินที่รู้จักกันในนาม Gaspard ซึ่งศิลปินผู้นี้จะจัดแสดงผลงานของเขาด้วยโดยหนึ่งในนั้นเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันประชาคมโลกผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสโดยเฉพาะ

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่เน้นความสำคัญของประชาคมโลกผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเเสดงดนตรี อาหาร ภาพยนตร์ ศิลปะ

พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยต่างๆจะร่วมเฉลิมฉลองวันประชาคมโลกผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสด้วย โดยจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งเสนอแนะโดยสถานทูตฝรั่งเศสในรูปแบบของการทำเวิร์คช็อปต่างๆ เช่น การเขียนการ์ตูน การทำหนังสั้น ละครเวทีและการขับร้อง ในการนี้ผู้แทนจากสถานทูตประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นเบลเยียม โรมาเนีย โมร็อกโก และฝรั่งเศสก็จะไปเยือนมหาวิทยาลัยบางแห่งเพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสและประเทศของตนด้วย

นับเป็นหนึ่งเดือนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยกิจกรรมอันน่าสนใจเกี่ยวกับประชาคมโลกผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทย

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/moisdelafrancophonieenthailande

ใส่ข้อมูลเมื่อ 01/10/2018

ด้านบนของหน้า