ลาแฟ็ตเปลี่ยนโฉมใหม่ !

ลาแฟ็ต มีการเปลี่ยนแปลง หลังจากที่เทศกาลลาแฟ็ตได้ครองใจผู้รักศิลปะและวัฒนธรรม ชื่นชอบนิทรรศการ การแสดงดนตรี การแสดงบนเวที และกิจกรรมด้านวัฒนธรรมทุกประเภท ตลอดระยะเวลา 11 ปีที่ผ่านมา นับแต่นี้เป็นต้นไป สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยมีความภูมิใจที่จะนำเสนอรายการประจำปีรูปแบบใหม่ ภายใต้ชื่อ ลาแฟ็ต ซึ่งเริ่มต้น ณ บัดนี้ !

สิ่งที่แสดงการเปลี่ยนแปลงคืออัตลักษณ์ที่นำเสนอในรูปแบบใหม่ เป็นอัตลักษณ์ที่มีความทันสมัย ถ่ายทอดผ่านกิจกรรมหลักซึ่งสืบทอดเจตนารมณ์ในการจัดงานเพื่อมอบความบันเทิงและแสดงความคิดสร้างสรรค์ ด้วยมุ่งมั่นที่จะนำเสนอรายการใหม่ซึ่งไม่เคยจัดมาก่อน

ความร่วมมือในลาแฟ็ตจะขยายวงกว้างขึ้น เริ่มจากเปิดสู่การสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับผู้ดำเนินงานศิลปวัฒนธรรมชาวไทย รวมถึงส่งเสริมโครงการจัดร่วมกับเครือข่ายสมาคมฝรั่งเศสที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยมุ่งให้โครงการเหล่านั้นเป็นโครงการถาวรจัดให้มีขึ้นทั่วประเทศ

PNG

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก ข่าวประชาสัมพันธ์

ใส่ข้อมูลเมื่อ 30/05/2016

ด้านบนของหน้า