วันคุ้มครองโลก

ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 22 เมษายน เป็นวันคุ้มครองโลก เมื่อปี 2552 ในปี 2559 นี้มีการกำหนดให้หัวข้อ “ต้นไม้เพื่อโลก” เป็นหัวข้อประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการปลูกต้นไม้จำนวน 7.8 พันล้านต้นในอีกห้าปีข้างหน้านับจากนี้

นอกจากนี้ วันดังกล่าวยังได้รับเลือกให้เป็นวันลงนามข้อตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ข้อตกลงดังกล่าวได้รับการเห็นชอบจากประเทศสมาชิกกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 196 ประเทศ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ในที่ประชุม COP21 ณ กรุงปารีส

ในข้อตกลงฉบับนี้ สมาชิกทุกประเทศจะต้องให้คำมั่นในการดำเนินการเพื่อจำกัดการเพิ่มอุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ยไม่ให้เกิน 2 องศาเซลเซียส หรือ 1.5 องศาเซลเซียส ถ้าเป็นไปได้ โดยพิจารณาจากความรุนแรงของสถานการณ์ พิธีลงนามจะนับตั้งแต่วันแรกที่เปิดให้มีการลงนามเพื่อให้ข้อตกลงมีผลบังคับใช้โดยเร็วที่สุด

ใส่ข้อมูลเมื่อ 17/09/2018

ด้านบนของหน้า