“วันมรดกยุโรป” ในประเทศไทย

วันมรดกยุโรปของแต่ละปีเป็นวันที่หลายๆ คนจะได้สัมผัสกับความรุ่มรวยและความหลากหลายทางสถาปัตยกรรมของสถานที่สำคัญๆ ต่างๆ ซึ่งเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าชมเฉพาะโอกาสดังกล่าว

วันอันสำคัญนี้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2527 ในประเทศฝรั่งเศส และหลายประเทศในยุโรปได้นำรูปแบบการจัดงานดังกล่าวไปใช้ ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 33 ทำเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และที่ทำการของสถานเอกอัครราชทูตฯ จะเปิดให้บุคคลภายนอกได้เข้าชมวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น. ถึง 16.00 น.

ผู้ที่เข้าชมจะได้ชมความงามของม่าน “La Forêt” (ป่า) งานศิลป์ซึ่งสร้างสรรค์โดย ฌากส์ วิเยย ศิลปินร่วมสมัยชาวฝรั่งเศส ณ ที่ทำการของสถานเอกอัครราชทูตฯ

นอกจากนี้ หลังจากได้เยี่ยมชมทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ แล้ว ผู้ที่มาเยือนยังจะได้ชมสไลด์ภาพบอกเล่าเรื่องราว 160 ปี แห่งความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย รวมถึงภาพยนตร์เกี่ยวกับการครบรอบ 100 ปี แห่งความสัมพันธ์ดังกล่าว

ผู้ที่มาเยือนจะได้รับการนำชมเป็นภาษาฝรั่งเศส และภาษาอังกฤษ โดยอาสาสมัครจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ และภาษาไทยโดยอาสาสมัครจากสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยรอบการนำชมมีดังต่อไปนี้

ภาษาฝรั่งเศส : 10.30, 11.30, 14.00 และ 15.00 น.
ภาษาไทย : 10.40, 11.40, 14.10 และ 15.10 น.
ภาษาอังกฤษ : 10.50, 11.50, 14.20 และ 15.20 น.
จำกัดจำนวนผู้ชมที่รอบละไม่เกิน 20 คนเท่านั้น (หากมาไม่ตรงรอบ ผู้เข้าชมสามารถเดินชมได้ตามอัธยาศัย)

วันและเวลา : วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น. ถึง 16.00 น.
สถานที่ : เลขที่ 35 ซอยเจริญกรุง 36 (ถนนแบรสต์) เขตบางรัก กรุงเทพฯ
โทร. 02 657 5131

ใส่ข้อมูลเมื่อ 17/09/2018

ด้านบนของหน้า