วันมรดกยุโรป ในประเทศไทย ประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้น

ผู้เข้าชมเกือบ 1000 คนได้มาเยี่ยมชมที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และทำเนียบเอกอัครราชทูต เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. โดยมีนายจิลส์ การาชง เอกอัครราชทูตฯ และภริยาเป็นผู้ดูแล ในบรรยากาศที่เป็นมิตรและน่าศึกษา ผู้เข้าชมได้ชื่นชมมรดกอันรุ่มรวยของฝรั่งเศสในประเทศไทยซึ่งความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศนับย้อนไปได้ 160 ปี
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานทำเนียบเอกอัครราชทูตแก่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2418 ต่อมาโฉนดการถือครองได้จัดทำในนามรัฐบาลฝรั่งเศสเมื่อ พ.ศ. 2468
เราขอขอบคุณทุกท่าน เรารู้สึกเป็นเกียรติและยินดีที่ได้ต้อนรับท่าน ณ ที่ทำการของเรา ซึ่งถือได้ว่าเป็นของท่านเช่นเดียวกันในฐานะเครื่องพิสูจน์มิตรภาพอันยาวนานและเปี่ยมล้นซึ่งเชื่อมโยงประเทศของเราทั้งสอง และขอขอบคุณอาสาสมัครจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รวมถึงอาสาสมัครจากสถานเอกอัครราชทูตฯ สำหรับการนำชมสถานที่ทั้งในภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย

ใส่ข้อมูลเมื่อ 17/09/2018

ด้านบนของหน้า