"วันมรดกยุโรป" ในประเทศไทย

วันมรดกยุโรปกลับมาอีกครั้ง !

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยจะเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมทำเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และที่ทำการของสถานเอกอัครราชทูตฯ วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น. ถึง 16.00 น. เชิญชมความงามของอาคารเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๔ ผลงานชิ้นเอกของการผสมผสานความทันสมัยให้เข้ากับสถาปัตยกรรมไทย และอย่าพลาดชิมขนมและของว่างฝรั่งเศสหลังจบการเยี่ยมชม

ผู้ที่มาเยือนจะได้รับการนำชมเป็น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตามรอบเวลาดังนี้
ภาษาฝรั่งเศส : 10.30, 11.30, 14.00 และ 15.00 น.
ภาษาไทย : 10.40, 11.40, 14.10 และ 15.10 น.
ภาษาอังกฤษ : 10.50, 11.50, 14.20 และ 15.20 น.
จำกัดจำนวนผู้ชมที่รอบละไม่เกิน 20 คนเท่านั้น หากมาไม่ตรงรอบ ผู้เข้าชมสามารถเดินชมได้ตามอัธยาศัย
โปรดนำหลักฐานในการแสดงตน(บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง) มาด้วย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 18/07/2022

ด้านบนของหน้า