วันยุติโทษประหารชีวิตสากล

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย สหภาพยุโรป และ Amnesty International จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง « The Last Executioner » วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 17.00 น. ที่ซิเนอาร์ต ชั้น 4 เอ็มควอเทียร์

นอกจากการฉายภาพยนตร์แล้ว ยังมีการสนทนากับผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว พร้อมด้วยตัวแทนจากกระทรวงยุติธรรม และคณะกรรมาธิการอาเซียนรับผิดชอบเรื่องสิทธิมนุษยชน

ผู้สนใจติดต่อ 02 3053658

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพยายามของประเทศฝรั่งเศสในการยกเลิกโทษประหารชีวิต
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/peine-de-mort/

JPEG

ใส่ข้อมูลเมื่อ 17/09/2018

ด้านบนของหน้า