วีดีโอ - "Made in France Made for you" [fr]

กระทรวงเกษตรและอาหารของฝรั่งเศสได้ร่วมกับผู้ประกอบการด้านการเกษตรจัดทำวีดีโอส่งเสริมจุดแข็งของฝรั่งเศสในด้านการเกษตรและเกษตรอาหาร

ฝรั่งเศสเป็นประเทศเกษตรกรรมอันดับหนึ่งในยุโรปและเป็นผู้นำของโลกในการส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรอาหาร อีกทั้งยังมีจุดแข็งในหลายด้าน อาทิ ความหลากหลายของพื้นที่ ความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัยทางอาหาร การวิจัยและนวัตกรรม ความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ระบบการศึกษาด้านการเกษตรและเกษตรอาหารที่มีประสิทธิภาพ
ฝรั่งเศสผลิตอาหารที่ปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ ยั่งยืน และอร่อย ให้แก่คนทั้งโลก และยังแบ่งปันความรู้ความชำนาญ ผ่านการจัดศึกษาอบรม การถ่ายทอดความเชี่ยวชาญ และความร่วมมือด้านเทคนิคและวิทยาศาสตร์
สร้างผลิตภัณฑ์และความรู้ความชำนาญเพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคน made in France, made for you

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ : agriculture.gouv.fr

https://www.youtube.com/watch?v=DVQ4dPt3WdY

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 19/08/2020

ด้านบนของหน้า