ศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศส [fr]

หากท่านเป็นนักศึกษาและต้องการจะไปศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศส

หน่วยงาน Campus France ช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติวางแผนการศึกษาต่อ โดยมีสำนักงานในประเทศฝรั่งเศส และเครือข่ายสาขาและศูนย์ 260 แห่ง ใน 123 ประเทศทั่วโลก

Campus France เป็นหน่วยงานภาครัฐสังกัดกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศ และกระทรวงอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรมของฝรั่งเศส มีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของฝรั่งเศสในต่างประเทศ รวมทั้งต้อนรับนักศึกษาและนักวิจัยต่างชาติในประเทศฝรั่งเศส

ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียนอาจแตกต่างกันไปตามสัญชาติ ระดับการศึกษาก่อนหน้าของท่าน และประเภทของมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนที่ท่านค้นหา

เว็บไซต์ Campus France ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศฝรั่งเศส โครงการทุนต่างๆ ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน ขั้นตอนการขอวีซ่า ฯลฯ

JPEG

ฝรั่งเศสมีสถาบันอุดมศึกษาหลากหลายรูปแบบ

ประเทศฝรั่งเศสมีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนเกือบ 3,900 แห่ง ได้แก่

 • กลุ่มมหาวิทยาลัยและสถาบัน (Communautés d’universités et d’établissements หรือ Groups of universities and institutions)
 • มหาวิทยาลัยและสถาบันที่คล้ายคลึงกัน (Universités et établissements assimilés หรือ Universities and similar institutions)
 • บัณฑิตวิทยาลัย (Écoles doctorales หรือ Graduate schools)
 • โรงเรียนวิศวกร (Écoles d’ingénieurs หรือ Engineering schools)
 • โรงเรียนธุรกิจและการจัดการ (Écoles de commerce et de management หรือ Business and management schools)
 • โรงเรียนศิลปะและโรงเรียนสถาปัตย์ (Écoles d’art et écoles d’architecture หรือ Art and architecture schools)
 • โรงเรียนและสถาบันเอกชนในทุกสาขาวิชา (Écoles et instituts privés dans tous les domaines d’études หรือ Private schools and institutions in all fields of study)

ดูหลักสูตรที่เปิดสอน

ฝรั่งเศสเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมอันดับที่ 4 ของโลกในหมู่นักศึกษาต่างชาติ

ฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในประเทศที่น่าสนใจที่สุดสำหรับการไปศึกษาต่อ โดยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมอันดับที่ 4 ของโลกในหมู่นักศึกษาต่างชาติ รองจากสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย และเป็นจุดหมายปลายทางอันดับที่ 1 ในบรรดาประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก

ในปี 2561 มีนักศึกษาต่างชาติเลือกไปศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศส 325,000 คน โดยจำนวนนักศึกษาต่างชาติยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ตัวเลขสำคัญ

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จำนวนนักศึกษาทั่วโลกเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 50*.
ในปี 2568 จะมีนักศึกษาเพิ่มขึ้นทั่วโลก 80 ล้านคน*.
ในปี 2561 มีนักศึกษาต่างชาติในประเทศฝรั่งเศส 325,000 คน**
มีนักศึกษาสนใจหลักสูตรอุดมศึกษาของฝรั่งเศสในต่างประเทศ 37,000 คน*

* ตัวเลขจากยูเนสโก (UNESCO) / ** ตัวเลขจากกระทรวงอุดมศึกษาของฝรั่งเศส

มีการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่นักศึกษาต่างชาติ

มีการจัดสรรทุนให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการไปศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศส ดังนี้

 • ทุนการศึกษาและอบรมของรัฐบาลฝรั่งเศสจำนวน 12,000 ทุน โดยสถานเอกอัครราชทูตเป็นผู้มอบ ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนในประเทศฝรั่งเศส การสมัครขอรับทุนดำเนินการผ่านหน่วยงาน Campus France ในประเทศนั้นๆ
 • สิทธิยกเว้นค่าเล่าเรียนจำนวน 14,000 สิทธิ โดยสถานเอกอัครราชทูตเป็นผู้มอบ สิทธิดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการปฏิรูปค่าเล่าเรียน และมีไว้สำหรับนักศึกษาจากประเทศที่อยู่นอกสหภาพยุโรป โดยนักศึกษาจากกลุ่มประเทศมาเกร็บและแอฟริกาใต้สะฮาราจะได้รับสิทธิก่อนเป็นลำดับแรก การสมัครขอรับสิทธิดำเนินการผ่านหน่วยงาน Campus France เช่นเดียวกัน
 • มหาวิทยาลัยและโรงเรียนของฝรั่งเศสอาจจัดทำข้อตกลงทวิภาคีกับสถาบันต่างประเทศเพื่อรับนักศึกษา โดยชำระค่าเล่าเรียนในอัตราเดียวกับนักศึกษาชาวยุโรป ข้อตกลงดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักปฏิบัติต่างตอบแทน
 • นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยและโรงเรียนของฝรั่งเศสยังมอบสิทธิยกเว้นค่าเล่าเรียนตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของแต่ละแห่ง ทั้งนี้ จำกัดจำนวนผู้รับสิทธิไม่เกินร้อยละ 10 ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 • สิทธิยกเว้นค่าเล่าเรียนในกรณีอื่นๆ สำหรับผู้ลี้ภัยหรือผู้ได้รับความคุ้มครองลำดับรองสำหรับผู้ขอลี้ภัย ตลอดจนผู้มีถิ่นพำนักระยะยาวในประเทศฝรั่งเศสรวมถึงบุตร คู่สมรสหรือคู่ชีวิตด้วย ฯลฯ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ Campus France

เว็บไซต์ Campus France Thailand

ทุน Erasmus +

ทุน Erasmus + เป็นโครงการทุนของสหภาพยุโรปซึ่งมอบโอกาสให้นักศึกษา นักศึกษาฝึกงาน และผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปีซึ่งมีหรือไม่มีวุฒิการศึกษา ได้เดินทางไปพัฒนาศักยภาพในต่างประเทศ

ในแต่ละปี มีผู้เดินทางมาพำนักที่ประเทศฝรั่งเศสในโครงการทุน Erasmus + เป็นจำนวนเกือบ 30,000 คน นับเป็นจุดหมายปลายที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเป็นอันดับที่ 4 ในโครงการนี้

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 25/09/2020

ด้านบนของหน้า