ศึกษาต่อที่ฝรั่งเศส

ในแต่ละปี นักศึกษาต่างชาติมากกว่า 260,000 คน เดินทางไปศึกษาต่อยังประเทศฝรั่งเศส ด้วยเหตุผลของระบบการศึกษาที่ดีเยี่ยม และวัฒนธรรมที่เป็นหนึ่งเดียวในโลก

ด้วยชื่อเสียงและคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ในแต่ละปีนักศึกษาไทยจึงเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นจำนวนมาก

หน่วยงาน Campus France จึงก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2541 ภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
- ให้คำแนะนำในการเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศส
- สนับสนุนด้านข้อมูลการศึกษาและการทำวิจัยที่ประเทศฝรั่งเศส

เราคือใคร ?

หน่วยงาน Campus France ประเทศไทยตั้งอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ เจ้าหน้าที่ทั้ง 3 ท่านพร้อมให้คำแนะนำช่วยเหลือนักศึกษาไทยที่ต้องการเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศส เริ่มตั้งแต่คำแนะนำเรื่องระบบการเรียนการสอนของฝรั่งเศส การหาข้อมูลหลักสูตรและสถาบันที่ต้องการศึกษาต่อ แนะนำการเตรียมเอกสารสมัครเรียน และทุนการศึกษา

นิทรรศการศึกษาต่อ

นอกเหนือจากการเข้าร่วมนิทรรศการศึกษาต่อต่างประเทศประจำปีที่จัดโดยสำนักงาน กพ. หน่วยงาน Campus France ยังจัดงานสัมมนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจศึกษาต่อได้พูดคุยและสอบถามข้อมูลโดยตรงกับตัวแทนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ของฝรั่งเศสและนักเรียนเก่าฝรั่งเศส

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ติดต่อเรา

JPEG

หน่วยงาน CampusFrance

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
179 ถนนวิทยุ ชั้น 2
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

โทร 02- 670 42 85-87
เว็บไซต์ www.campusfrance.org หรือ www.thailand.campusfrance.org
Facebook : CampusFranceThailand
Twitter : CampusFrance BKK

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

- รายละเอียดเกี่ยวกับทุน Erasmus Mundus ของสหภาพยุโรป
- ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศส
- ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของผู้ศึกษาต่อในประเทศฝรั่งเศส www.egide.asso.fr
- ข้อมูลเกี่ยวกับทุนไอเฟล www.egide.asso.fr/eiffel
- ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครเรียน และทุนการศึกษาสำหรับสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ www.nplusi.com
- ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาในประเทศไทย www.campusfrance.org/fria0910/bourse/index_en.html

ใส่ข้อมูลเมื่อ 27/12/2018

ด้านบนของหน้า