สถานทูตฝรั่งเศสจะปิดทำการ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2559

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยจะปิดทำการเนื่องในวันฉัตรมงคลในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2559
ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 081 994 4901 ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น

ใส่ข้อมูลเมื่อ 25/04/2016

ด้านบนของหน้า