สถานทูตฝรั่งเศสจะปิดทำการ ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยจะปิดทำการเนื่องในวันวิสาขบูชาในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 081 994 4901 ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น

ใส่ข้อมูลเมื่อ 12/05/2016

ด้านบนของหน้า