สถานทูตฝรั่งเศสจะปิดทำการ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559

เนื่องในวันชาติฝรั่งเศส สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสจะปิดทำการ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 08 19 94 49 01 ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น

ใส่ข้อมูลเมื่อ 05/07/2016

ด้านบนของหน้า