สถานทูตฝรั่งเศสจะปิดทำการ ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสจะปิดทำการในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559

ในกรณีเร่งด่วน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 08 19 94 49 01

ใส่ข้อมูลเมื่อ 02/08/2016

ด้านบนของหน้า