สถานทูตฝรั่งเศสจะปิดทำการ ในวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2559

เนื่องในวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสจะปิดทำการในวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2559

ในกรณีเร่งด่วนท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 08 19 94 49 01

ใส่ข้อมูลเมื่อ 21/10/2016

ด้านบนของหน้า