สถานทูตฝรั่งเศสจะปิดทำการ ในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสจะปิดทำการในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559

ในกรณีฉุกเฉินท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 08 19 94 49 01

ใส่ข้อมูลเมื่อ 07/12/2016

ด้านบนของหน้า