สถานทูตฝรั่งเศสจะปิดทำการ ในวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2559

เนื่องในวันชดเชยวันรัฐธรรมนูญ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสจะปิดทำการ ในวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2559

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 08 19 94 49 01 ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น

ใส่ข้อมูลเมื่อ 07/12/2016

ด้านบนของหน้า