สถานทูตฝรั่งเศสจะปิดทำการ ในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสจะปิดทำการในศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560
ในกรณีฉุกเฉินท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 08 19 94 49 01

ใส่ข้อมูลเมื่อ 27/07/2017

ด้านบนของหน้า