สถานทูตฯ ประกาศขายรถยนต์

ประกาศขายรถยนต์สถานทูตฯ จำนวน 2 คัน ผู้สนใจสามารถติดต่อสถานทูตฝรั่งเศส นาย Jean-Luc FLOC’H หรือนายมงคล วังคำหมื่น โทรศัพท์ 02 6575159
โดยปิดซองเสนอราคาก่อนวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 12.00น.

ลักษณะรถ

ยี่ห้อ : TOYOTA WISH 1998CC ปี : 2007
ระยะทางที่วิ่ง : 111,000 กิโลเมตร (ขายตามสภาพ)
ราคาเริ่มต้นประมูลที่ : 170,000 บาท

ยี่ห้อ : TOYOTA VIGO 2982CC ปี : 2005
ระยะทางที่วิ่ง : 126,000 กิโลเมตร (ขายตามสภาพ)
ราคาเริ่มต้นประมูลที่ : 150,000 บาท

เงื่อนไข

- สนใจสามารถติดต่อขอดูสภาพรถยนต์ได้ที่ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศส 35 ถนนเจริญกรุง ซอย 36 แขวง/เขต บางรัก กรุงเทพฯ ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.30-16.30น.

- ราคารถยนต์ที่ประมูลได้ ผู้ประมูลต้องชำระภาษีให้แก่สถานทูตฝรั่งเศสอีก 6% ของราคาประมูล
- รถยนต์ขายตามสภาพที่เป็นอยู่.

- วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11.00 น. จะประชุมเปิดซองประมูลรถแล้วจึงติดประกาศรายชื่อผู้ที่ประมูลได้

- ผู้ที่ประมูลรถได้ต้องชำระเงินภายใน วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ก่อนเวลา 12.00 น.
ที่แผนกบัญชีของสถานทูตฯ และต้องชำระค่าภาษี 6%ด้วย

อนึ่งถ้าผู้ชนะการประกวดราคาไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขนี้ ผู้เสนอราคาอันดับสองจะเป็นผู้ได้รับเลือกต่อไป

ใส่ข้อมูลเมื่อ 29/10/2015

ด้านบนของหน้า