สมาคมฝรั่งเศส

สมาคมฝรั่งเศสหรือ Alliance Française เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่เผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส มีสาขามากกว่า 800 แห่ง ใน 133 ประเทศทั่วโลก

ในประเทศไทยสมาคมแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1912 ที่กรุงเทพฯ โดยเริ่มจากคนกลุ่มเล็กๆซึ่งรวมตัวกันเป็น"คลับ" ในยุคแรกสมาชิกนัดชุมนุมกันที่โรงแรมโอเรียนเต็ล และร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ เป็นครั้งคราว อาทิเช่น จัดแสดงละคร จัดฉายภาพยนตร์ งานสัมมนา งานสังสรรค์ ฯลฯ ปัจจุบันสมาคมฝรั่งเศสในประเทศไทยมี 4 แห่งด้วยกันคือที่กรุงเทพฯ ภูเก็ต เชียงใหม่ และเชียงราย ซึ่งเปิดสอนภาษาฝรั่งเศสทุกระดับแก่บุคคลทั่วไป

JPEG

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ
ที่อยู่ 179 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02 670 4200
โทรสาร 02 670 4271
อีเมล์ info.bangkok@afthailande.org
เว็บไซต์ www.afthailande.org

สมาคมฝรั่งเศสเชียงใหม่
ที่อยู่ 138 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 053 275 277/ 053 281 466
อีเมล์ chiangmai@afthailande.org

สมาคมฝรั่งเศสเชียงราย
ที่อยู่ 423/33 ถนนกลางเวียง ตำบลรอบเวียง
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053 600 810
อีเมล์ chiangrai@afthailande.org

สมาคมฝรั่งเศสภูเก็ต
ที่อยู่ 3 ถนนพัฒนา ซอย 1
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076 222 988
อีเมล์ phuket@afthailande.org

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 30/05/2019

ด้านบนของหน้า