สมาคมอิลก้าโลก (ILGA World) จัดการประชุมระดับโลกเพื่อการเคารพสิทธิของหญิงรักหญิง ชายรักชาย คนรักสองเพศ คนข้ามเพศ และคนมีสองเพศ (28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2559 ณ กรุงเทพมหานคร)

นายฌอง-มาร์ค เอโรต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการพัฒนาระหว่างประเทศของฝรั่งเศส สนับสนุนการทำงานของผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกว่าด้วยการเคารพสิทธิของหญิงรักหญิง ชายรักชาย คนรักสองเพศ คนข้ามเพศ และคนที่มีลักษณะแสดงเพศทั้งสองเพศ (LGBTI หรือ กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ) จัดโดยสมาคมอิลก้าโลก (ILGA World) ณ กรุงเทพหานคร ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559

นายฌอง-มาร์ค เอโรต์ ได้มีสารถึงผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้เพื่อเน้นย้ำพันธสัญญาของฝรั่งเศสในการเคารพสิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ และความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับการเลือกปฏิบัติและความรุนแรงในทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับรสนิยมและอัตลักษณ์ทางเพศ ฝรั่งเศสเรียกร้องให้ประชาคมโลกร่วมกันปกป้องความเท่าเทียมกันในศักดิ์ศรีและสิทธิของมนุษย์ทุกคน

ท่านสามารถรับฟังสารจากนายฌอง-มาร์ค เอโรต์ได้จากสื่อวีดิทัศน์นี้ (มีคำบรรยายใต้ภาพภาษาอังกฤษ)

ใส่ข้อมูลเมื่อ 17/09/2018

ด้านบนของหน้า