สวัสดีปีใหม่ 2561

JPEGในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 นี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดทั้งปี และให้ความสัมพันธ์ฝรั่งเศส-ไทยแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไป

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ใส่ข้อมูลเมื่อ 17/09/2018

ด้านบนของหน้า