สารจากนายฌัก ลาปูฌ ว่าที่เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง [fr]

นายฌัก ลาปูฌ เข้ารับตำแหน่งว่าที่เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา ในโอกาสนี้ ว่าที่เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสมีสารถึงชาวฝรั่งเศสในประเทศไทยและชาวไทยผู้ให้ความสำคัญกับประเทศฝรั่งเศส

JPEG

เพื่อนร่วมชาติและมิตรชาวไทยที่รัก

ผมเพิ่งเข้ารับตำแหน่งว่าที่เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ผมรู้สึกยินดีที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศนี้ซึ่งเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฝรั่งเศสกับประเทศไทยที่มีมานานหลายร้อยปีกระชับแน่นแฟ้นอย่างมีนัยสำคัญ การเดินทางเยือนประเทศฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทย เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ประสบความความสำเร็จด้วยดี ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศมีแนวโน้มสดใสอย่างยิ่ง ชุมชุนชาวฝรั่งเศสในประเทศไทยซึ่งมีจำนวน 40,000 คน มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองและส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสในประเทศไทย ซึ่งสำหรับผมแล้ว ถือว่าเป็นภาพลักษณ์ที่ดียิ่ง เมื่อพิจารณาจากจำนวนผู้มาเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตและทำเนียบเอกอัครราชทูตเกือบ 2,000 คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ในโอกาสวันมรดกยุโรป โดยผู้มาเยี่ยมชมส่วนใหญ่เป็นชาวไทย ทั้งนี้ ผมขอเริ่มหน้าที่ใหม่ด้วยเป้าหมายที่ไม่ซับซ้อนคือ พัฒนาความร่วมมือที่มีมาอย่างยาวนานและแนบแน่นในหลากหลายสาขาระหว่างทั้งสองประเทศให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น ผมขอขอบคุณชาวฝรั่งเศสในประเทศไทยที่ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ดังกล่าวและขอขอบคุณชาวไทยที่ให้ความสำคัญกับประเทศฝรั่งเศส

ใส่ข้อมูลเมื่อ 27/09/2018

ด้านบนของหน้า