หน่วยงานฝรั่งเศส Expertise France และเยอรมัน GIZ เปิดตัวโครงการลดขยะพลาสติกและขยะทะเลในเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ [fr]

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ได้มีการเปิดตัวโครงการลดขยะพลาสติกและขยะทะเลในเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้ชื่อ "Rethinking Plastics Circular Economy Solutions to Marine Litter" หรือ "โครงการส่งเสริมการใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อจัดการปัญหาขยะทะเล" ในระหว่างการประชุม ณ สำนักงานสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

โครงการดังกล่าวดำเนินการโดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนี (GIZ) ร่วมกับฝ่ายพัฒนาที่ยั่งยืนของสำนักงานเพื่อความร่วมมือทางเทคนิคระหว่างประเทศของฝรั่งเศส (Expertise France) โดยมีประเทศภาคีได้แก่ ไทย จีน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม

ในช่วงแรกของโครงการซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 และกินระยะเวลา 6 เดือน ได้มีการค้นหาความจำเป็นในภูมิภาคและได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับแต่ละประเทศ ทั้งนี้ โครงการจะสิ้นสุดในเดือนเมษายน 2565

โอกาสนี้ นายฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้พบหารือกับคณะของ Expertise France รวมถึงนาย Nicolas Chenet ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาที่ยั่งยืน อีกด้วย


ภาพ : สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ภาพ : สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ภาพ : สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ภาพ : สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 11/08/2020

ด้านบนของหน้า