หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย [fr]

หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย เป็นสถาบันส่งเสริมการค้าตามกฎหมายไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1966 (พ.ศ. 2509) จากความคิดริเริ่มของผู้ประกอบการชาวฝรั่งเศส

หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย ได้รับการรับรองเป็นหอการค้าและอุตสาหกรรมอย่างเป็นทางการจากประเทศฝรั่งเศส มีภารกิจหลักดังนี้

  • ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศฝรั่งเศสกับประเทศไทย
  • สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการขยายความสัมพันธ์ในหมู่สมาชิกของหอการค้าฯ และกับชุมชนนักธุรกิจชาวฝรั่งเศสและไทยเป็นการทั่วไป
  • สนับสนุนการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฝรั่งเศสในประเทศไทยและของบริษัทไทยในประเทศฝรั่งเศส

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.francothaicc.com

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 15/06/2019

ด้านบนของหน้า