เวลาทำการและวันหยุดประจำปี

เวลาทำการของฝ่ายและแผนกต่างๆ ของสถานทูตฯ ต่างกัน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันหยุดทำการปีพ.ศ. 2561

วันขึ้นปีใหม่ วันจันทร์ที่ 1 มกราคม
วันอีสเตอร์ วันจันทร์ที่ 2 เมษายน
วันจักรี วันศุกร์ที่ 6 เมษายน
วันสงกรานต์ วันศุกร์ 13เมษายน
วันแรงงาน วันอังคาร 1 พฤษภาคม
วันชัยในทวีปยุโรป วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม
วันอาสาฬหบูชา วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 10 วันจันทร์ที่ 30 กรกฏาคม
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม
วันสมโภชน์นักบุญ วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน
วันรัฐธรรมนูญ วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม
วันคริสต์มาส วันอังคารที่ 25 ธันวาคม

ใส่ข้อมูลเมื่อ 12/01/2018

ด้านบนของหน้า