เหตุก่อการร้าย ณ กรุงปารีส

สารจากเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส

ในการเผชิญหน้ากับเหตุร้ายแรงครั้งนี้ คำตอบเดียวคือการรวมตัวกัน ความสามัคคีของคนในชาติ และความมุ่งมั่นที่จะไม่ยอมจำนนต่อการก่อการร้าย จงร่วมกันเคลื่อนไหวให้มากกว่าที่เคยมีมาตามคุณค่าที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสยึดถือ !

เราขอระลึกถึงผู้ประสบเคราะห์กรรมและครอบครัวของพวกเขาในช่วงเวลาอันเศร้าสลดนี้เช่นเดียวกัน

ขอให้สาธารณรัฐจงเจริญ ! ขอให้ฝรั่งเศสจงเจริญ !

จิลส์ การาชง

JPEG

ใส่ข้อมูลเมื่อ 17/09/2018

ด้านบนของหน้า