แคมปัสฟรานซ์ ทัวร์ 2017

สำหรับโครงการแคมปัสทัวร์ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่สามนี้ หน่วยงานแคมปัสฟรานซ์ ประเทศไทย จะไปพบปะนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 21 แห่งทั่วประเทศ ในระยะเวลา 1 เดือน แคมปัสทัวร์ถือเป็นโอกาสที่เจ้าหน้าที่ของแคมปัสฟรานซ์จะได้ไปให้ข้อมูลแก่นิสิตนักศึกษาไทยเกี่ยวกับการเรียนระดับอุดมศึกษาในประเทศฝรั่งเศส

วัตถุประสงค์หลักของโครงการแคมปัสทัวร์มี 3 ประการ ได้แก่
-  ให้คำแนะนำเรื่องการเรียนระดับอุดมศึกษาในประเทศฝรั่งเศส
-  ให้ข้อมูลเรื่องโครงการทุนต่างๆ ของรัฐบาลฝรั่งเศส
-  นำเสนอโครงการแลกเปลี่ยนต่างๆ ให้แก่นักวิจัยตามมหาวิทยาลัย

แคมปัสทัวร์ยึดหลักการลักษณะ “สัญจร 1 วัน 1 สถาบันการศึกษา” กำหนดการจึงเอื้อให้นิสิตนักศึกษารวมทั้งคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ร่วมฟังการบรรยายของเจ้าหน้าที่แคมปัสฟรานซ์ที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการทุนต่างๆ ของรัฐบาลฝรั่งเศส (ทุนสำหรับผู้เรียนดีระดับปริญญาโทและเอก ทุนไอเฟล โครงการทุนเพรสทีจ เป็นต้น) และของสหภาพยุโรป (ทุนอีราสมุส มุนดุส) โดยในปีนี้ ทางหน่วยงานแคมปัสฟรานซ์จะจัดให้มีการบรรยาย 2 หัวข้อควบคู่กันไปทั้งสำหรับนิสิตนักศึกษาและสำหรับคณาจารย์และนักวิจัย

นอกจากนี้ สำหรับแคมปัสทัวร์ในครั้งนี้ ผู้แทนจากหอการค้าไทย-ฝรั่งเศสจะร่วมมือกับหน่วยงานแคมปัสฟรานซ์สำหรับการสัญจรในบางมหาวิทยาลัย โดยจะมีการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับหอการค้าไทย-ฝรั่งเศสและเกี่ยวกับคุณสมบัติอันพึงมีในตัวผู้สมัครงานที่ประสงค์จะทำงานกับบริษัทฝรั่งเศสในประเทศไทย

แคมปัสฟรานซ์ ทัวร์ 2017 จะเริ่มขึ้นในวันที่ 30 สิงหาคม ณ มหาวิทยาลัยมหิดล และจะแล้วเสร็จในวันที่ 5 ตุลาคม ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

PNG

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อคุณพลวัฒน์ กันทะพรม เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส หน่วยงานแคมปัสฟรานซ์ อีเมล bangkok@campusfrance.org

ใส่ข้อมูลเมื่อ 04/09/2017

ด้านบนของหน้า