แปลเอกสาร

หากท่านมีความประสงค์จะแปลเอกสารฝรั่งเศส-ไทย หรือไทย-ฝรั่งเศส โปรดติดต่อฝ่ายการแปล สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ ซึ่งได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 31/05/2021

ด้านบนของหน้า