แผนกวีซ่า

แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
35 เจริญกรุงซอย 36
บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ (66 2) 627 2150 โทรสาร (66 2) 627 2155
เวลาทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8.30 น. ถึง 12.00 น. (ช่วงบ่ายสงวนไว้สำหรับการสัมภาษณ์ผู้ขอวีซ่าระยะยาวซึ่งมีการนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น)

ดูระเบียบการขอวีซ่า

ผู้ถือสัญชาติไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสจำเป็นต้องมีวีซ่า เงื่อนไขการยื่นขอแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระยะเวลาและวัตถุประสงค์ของการเดินทาง

ใส่ข้อมูลเมื่อ 31/08/2018

ด้านบนของหน้า