แผนกวีซ่า

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้ให้สิทธิ์ TLScontact ในการแจ้งและให้คำแนะนำแก่บุคคลทั่วไป เกี่ยวกับกระบวนการเกี่ยวข้องกับการขอวีซ่าสำหรับประเทศฝรั่งเศส รวมทั้งการรับเอกสารต่างๆในการยื่นขอวีซ่า และการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ตลอดจนส่งคืนหนังสือเดินทางแก่ผู้สมัครเมื่อสิ้นสุดการพิจารณา

- ประเภทของวีซ่าและเอกสารที่ต้องใช้ ดูเว็บไซต์ France-Visas
- สมัครขอวีซ่าบนเว็บไซต์ France-Visas
- ลงทะเบียนและนัดหมายบนเว็บไซต์ TLS Contact
- ที่อยู่และเวลาเปิดทำการของ TLS Contact
- ติดต่อ TLS Contact
- หากท่านยังไม่พบข้อมูลที่ค้นหา กรุณาส่งเรื่องของท่านโดยกรอกข้อมูลได้ที่นี่ (เป็นภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศสเท่านั้น)

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การขอวีซ่าสำหรับประเทศฝรั่งเศสในประเทศไทย

ใส่ข้อมูลเมื่อ 16/01/2019

ด้านบนของหน้า