โครงการทุน Franco-Thai ประจำปีพ.ศ. 2561 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

โครงการทุน Franco-Thai มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาไทยที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี ซึ่งสนใจจะศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในประเทศฝรั่งเศส

JPEG

โครงการทุนนี้เปิดรับผู้สมัครจากทุกสาขาวิชาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

  • การอบรมเพื่อเตรียมเอกสารสมัครทุนโดยหน่วยงานแคมปัสฟรานซ์ : ต้นปีพ.ศ. 2561
  • หมดเขตส่งเอกสารสมัครออนไลน์ : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
  • สัมภาษณ์ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก : เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
  • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน : เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
  • กำหนดการเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสของผู้รับทุน : ต้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2561

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อโดยตรงเป็นรายบุคคล และจะมีการประกาศผลทางเว็บไซต์ของโครงการทุน Franco-Thai การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถส่งเอกสารสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.francothai-science.com/scholarships/

หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ csu.bkk@gmail.com หรือ bangkok@campusfrance.org

ใส่ข้อมูลเมื่อ 16/09/2018

ด้านบนของหน้า