บทบาททางเศรษฐกิจในไทย

 • ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ

  นอกจากกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงเศรษฐกิจแห่งประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนด้านการเงินรายใหญ่แก่โครงการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทยแล้ว กระทรวงอื่นๆ อาทิเช่น กระทรวงเกษตร กระทรวงคมนาคม ฯลฯ (...)

  อ่านต่อ

 • การแลกเปลี่ยนทางการค้าระหว่างประเทศทั้งสอง

  ถ้าคำนึงถึงจำนวนบริษัทฝรั่งเศสในประเทศไทย การค้าระหว่างประเทศทั้งสองนับว่ามีจำนวนน้อย ในปี 2546 สินค้านำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสมีมูลค่าทั้งสิ้น 667 ล้านยูโร ฝรั่งเศสอยู่ในอันดับที่ 49 ของประเทศคู่ค้าทั้งหมด (...)

  อ่านต่อ

 • การลงทุนในประเทศไทย

  เหตุผลที่เป็นแรงผลักดันให้กลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ของประเทศฝรั่งเศสยังคงลงทุนอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยมีอยู่ 2 ประการคือ -* ทรัพย์สินที่มีมูลค่าลดลงเนื่องจากการปรับค่าเงินบาทอันเป็นผลจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในปี 2540 -* (...)

  อ่านต่อ

 • บริษัทฝรั่งเศสในประเทศไทย

  ปัจจุบันมีบริษัทฝรั่งเศสในประเทศไทยรวมทั้งสิ้นประมาณ 400 บริษัท ในจำนวนนี้มีกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่จำนวน 60 กลุ่มและบริษัททั้งขนาดกลางและขนาดย่อมมากกว่า 30

  อ่านต่อ

ด้านบนของหน้า