ฝ่ายการทูต

 • ทำเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสเปิดรับสมัครงาน

  ทำเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเปิดรับสมัครงานตำแหน่งบริกร/แม่บ้าน คลิกเพื่อดูรายละเอียดของงาน
  ผู้สมัครสามารถส่งรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับตัวท่านได้จนกระทั่งถึงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2559

  อ่านต่อ

 • สถานทูตฝรั่งเศสเปิดรับสมัครงาน

  สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเปิดรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวและการสื่อสาร
  เจ้าหน้าที่ดังกล่าวรับผิดชอบด้านการสื่อสารเป็นหลัก คลิกเพื่อดูรายละเอียดของงาน
  ผู้สมัครสามารถส่งรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับตัวท่านได้จนกระทั่งถึงวันที่ (...)

  อ่านต่อ

 • งาน "Goût de France / Good France" ในประเทศไทย

  งาน Good France จัดขึ้นวันนี้ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2559 ทั่วโลก งานครั้งนี้ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 มีเชฟจาก 5 ทวีปเข้าร่วมกว่า 1 700 คน เพื่อเฉลิมฉลองศาสตร์การรับประทานอาหารฝรั่งเศส
  ในประเทศไทย เชฟทั้งหมด 15 คนจะมาแสดงฝีมือ (...)

  อ่านต่อ

 • พิธีมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ให้แก่นายอภิชาติ ชินวรรโณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

  นายจิลส์ การาชง เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้มอบเครื่องอิสริยาภรณ์เลจิยงดอนเนอร์ชั้นคอมมองเดอร์แก่นายอภิชาติ ชินวรรโณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ โดยมีครอบครัว สหายและเพื่อนร่วมงานเป็นสักขีพยาน พิธีมอบมีขึ้นที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ (...)

  อ่านต่อ

 • ทูตฝรั่งเศสเยือนเชียงใหม่

  เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 นายจิลส์ การาชง เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย พร้อมด้วยที่ปรึกษาระดับภูมิภาคด้านสุขภาพ ผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และระดับอุดมศึกษาและกงสุลฝรั่งเศสได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดเช

  อ่านต่อ

 • ที่ปรึกษาระดับภูมิภาคของปิการ์ดีเยือนประเทศไทย

  คณะผู้แทนของที่ปรึกษาระดับภูมิภาคของปิการ์ดีพร้อมด้วยนักธุรกิจและนักวิชาการได้เดินทางมาเยือนกรุงเทพฯ คณะดังกล่าวได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติด้านการทำงานกับเอกอัครราชทูตระหว่างรับประทานอาหารกลางวัน ณ ทำเนียบฯ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน (...)

  อ่านต่อ

 • คำขอบคุณจากเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

  นายจิลส์ การาชง เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ขอขอบพระคุณชาวฝรั่งเศสในประเทศไทยและมิตรชาวไทยที่จริงใจด้วยไมตรีจิตรสำหรับการเคลื่อนไหวและการแสดงความเห็นอกเห็นใจเพื่อไว้อาลัยผู้ประสบเคราะห์กรรมในการก่อวินาศกรรมเมื่อวันที่ 13 (...)

  อ่านต่อ

 • ตัวแทนของศาสนาต่างๆ ไว้อาลัยหน้าสถานทูตฯ

  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน นายจิลส์ การาชง เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้ต้อนรับคณะตัวแทนของศาสนาต่างๆ ซึ่งเดินทางมาแสดงความเป็นหนึ่งใจเดียวกันและความเห็นอกเห็นใจคนฝรั่งเศสและผู้ประสบเคราะห์กรรมในเหตุการณ์การก่อการร้ายที่กรุงปารีส (...)

  อ่านต่อ

 • พิธีไว้อาลัยแด่ผู้ประสบเคราะห์กรรมในเหตุการณ์การก่อการร้ายที่ปารีส

  ชาวฝรั่งเศสในประเทศไทยแสดงความรู้สึกและความมุ่งมั่นที่จะปกป้องคุณค่าของสาธารณรัฐที่พวกเขายึดมั่นหลังเหตุการณ์การก่อการร้ายที่กรุงปารีสและแซ็งเดอนีส์เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
  เพื่อเป็นการไว้อาลัยแด่ผู้ประสบเคราะห์กรรมในเหตุการณ์การก่อการร้ายซึ

  อ่านต่อ

 • การก่อวินาศกรรมวันที่ 13 พ.ย. - ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่รัฐสภา

  ถ้อยแถลง (เป็นภาษาอังกฤษ) ของนายฟรองซัวส์ ออลลองด์ ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ที่รัฐสภา หลังเกิดการก่อวินาศกรรม ณ กรุงปารีส เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2558

  อ่านต่อ

ด้านบนของหน้า