ฝ่ายและแผนกต่างๆ

 • ฝ่ายการทูต

  ฝ่ายการทูต สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
  35 เจริญกรุงซอย 36
  บางรัก กรุงเทพฯ 10500
  โทรศัพท์ (66 2) 657 5100 โทรสาร (66 2) 657 5111
  เวลาทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30 น. ถึง 17.30 (...)

  อ่านต่อ

 • ฝ่ายกงสุล

  ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
  35 เจริญกรุงซอย 36
  บางรัก กรุงเทพฯ 10500
  โทรศัพท์ (66 2) 657 5100 โทรสาร (66 2) 657 5155
  เปิดทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30 น. ถึง 12.00 น. (...)

  อ่านต่อ

 • แผนกวีซ่า

  แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
  35 เจริญกรุงซอย 36
  บางรัก กรุงเทพฯ 10500
  โทรศัพท์ (66 2) 627 2150 โทรสาร (66 2) 627 2155
  เวลาทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8.30 น. ถึง 12.00 น. (...)

  อ่านต่อ

 • ฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ

  ฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
  35 เจริญกรุงซอย 36
  บางรัก กรุงเทพฯ 10500
  โทรศัพท์ (66 2) 627 2100 โทรสาร (66 2) 627 2111
  เวลาทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 9.00 น. ถึง 18.00 (...)

  อ่านต่อ

 • ฝ่ายข่าวและการสื่อสาร

  ฝ่ายข่าวและการสื่อสาร สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
  35 เจริญกรุงซอย 36
  บางรัก กรุงเทพฯ 10500
  โทรศัพท์ (66 2) 657 5100
  โทรสาร (66 2) 657 5135
  เปิดทำการ วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 8.30 น. ถึง 17.30 น. วันศุกร์ 8.30 น. ถึง 16.00 (...)

  อ่านต่อ

 • ฝ่ายเศรษฐกิจ

  ฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
  35 เจริญกรุงซอย 36
  บางรัก กรุงเทพฯ 10500
  โทรศัพท์ 02 6272196
  โทรสาร 02 6272195
  เว็บไซต์ https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/TH (...)

  อ่านต่อ

 • ฝ่ายทหาร

  35 เจริญกรุงซอย 36
  บางรัก กรุงเทพฯ 10500
  โทรศัพท์ (66 2) 657 5163 โทรสาร (66 2) 657 5164

  อ่านต่อ

 • หน่วยงาน Business France

  อ่านต่อ

ด้านบนของหน้า