ฝ่ายและแผนกต่างๆ

 • ฝ่ายการทูต

  ฝ่ายการทูต สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย 35 เจริญกรุงซอย 36 บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ (66 2) 657 5100 โทรสาร (66 2) 657 5111 เวลาทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30 น. ถึง 17.30 (...)

  อ่านต่อ

 • ฝ่ายกงสุล

  ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย _ 35 เจริญกรุงซอย 36 _ บางรัก กรุงเทพฯ 10500 _ โทรศัพท์ (66 2) 657 5100 โทรสาร (66 2) 657 5155 _ เปิดทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30 น. ถึง 12.00 น. (...)

  อ่านต่อ

 • แผนกวีซ่า

  แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย _ 35 เจริญกรุงซอย 36 _ บางรัก กรุงเทพฯ 10500 _ โทรศัพท์ (66 2) 627 2150 โทรสาร (66 2) 627 2155 _ เวลาทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8.30 น. ถึง 12.00 น. (...)

  อ่านต่อ

 • ฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ

  ฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย 35 เจริญกรุงซอย 36 บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ (66 2) 627 2100 โทรสาร (66 2) 627 2111 เวลาทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 9.00 น. ถึง 18.00 (...)

  อ่านต่อ

 • ฝ่ายข่าวและการสื่อสาร

  ฝ่ายข่าวและการสื่อสาร สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย _ 35 เจริญกรุงซอย 36 _ บางรัก กรุงเทพฯ 10500 _ โทรศัพท์ (66 2) 657 5100 โทรสาร (66 2) 657 5135 เปิดทำการ วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 8.30 น. ถึง 17.30 น. วันศุกร์ 8.30 น. ถึง 16.00 (...)

  อ่านต่อ

 • ฝ่ายเศรษฐกิจ

  ฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
  _ 35 เจริญกรุงซอย 36
  _ บางรัก กรุงเทพฯ 10500
  _ โทรศัพท์ 02 6272196
  _ โทรสาร 02 6272195
  _ เว็บไซต์ www.tresor.economie.gouv.fr/se/thailande
  _
  _
  _ (...)

  อ่านต่อ

 • ฝ่ายทหาร

  35 เจริญกรุงซอย 36
  บางรัก กรุงเทพฯ 10500
  โทรศัพท์ (66 2) 657 5163 โทรสาร (66 2) 657 5164

  อ่านต่อ

 • หน่วยงาน Business France

  อ่านต่อ

ด้านบนของหน้า