ฝ่ายและแผนกต่างๆ

 • ฝ่ายการทูต

  ฝ่ายการทูต สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
  35 เจริญกรุงซอย 36
  บางรัก กรุงเทพฯ 10500
  โทรศัพท์ (66 2) 657 5100 โทรสาร (66 2) 657 5111
  เวลาทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30 น. ถึง 17.30 (...)

  อ่านต่อ

 • ฝ่ายกงสุล

  ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
  35 เจริญกรุงซอย 36
  บางรัก กรุงเทพฯ 10500
  โทรศัพท์ (66 2) 657 5100 โทรสาร (66 2) 657 5155
  เปิดทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30 น. ถึง 12.00 น. (...)

  อ่านต่อ

 • แผนกวีซ่า

  แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
  35 เจริญกรุงซอย 36
  บางรัก กรุงเทพฯ 10500
  โทรศัพท์ (66 2) 627 2150 โทรสาร (66 2) 627 2155
  เวลาทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8.30 น. ถึง 12.00 น. (...)

  อ่านต่อ

 • ฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ

  ฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
  35 เจริญกรุงซอย 36
  บางรัก กรุงเทพฯ 10500
  โทรศัพท์ (66 2) 627 2100 โทรสาร (66 2) 627 2111
  เวลาทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 9.00 น. ถึง 18.00 (...)

  อ่านต่อ

 • ฝ่ายข่าวและการสื่อสาร

  ฝ่ายข่าวและการสื่อสาร สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
  35 เจริญกรุงซอย 36
  บางรัก กรุงเทพฯ 10500
  โทรศัพท์ (66 2) 657 5100
  โทรสาร (66 2) 657 5135
  เปิดทำการ วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 8.30 น. ถึง 17.30 น. วันศุกร์ 8.30 น. ถึง 16.00 (...)

  อ่านต่อ

 • ฝ่ายเศรษฐกิจ

  ฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
  35 เจริญกรุงซอย 36
  บางรัก กรุงเทพฯ 10500
  โทรศัพท์ 02 6272196
  โทรสาร 02 6272195
  แผนผังองค์กร
  เว็บไซต์ https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/TH
  ทวิตเตอร์ DG Trésor en ASEAN (...)

  อ่านต่อ

 • ฝ่ายทหาร

  35 เจริญกรุงซอย 36
  บางรัก กรุงเทพฯ 10500
  โทรศัพท์ (66 2) 657 5163 โทรสาร (66 2) 657 5164

  อ่านต่อ

 • Business France

  บิสเนส ฟรานซ์ (Business France) เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศฝรั่งเศสในระดับสากล มีหน้าที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือบริษัทฝรั่งเศสที่มีความประสงค์จะส่งออกสินค้าหรือให้บริการในประเทศไทย (...)

  อ่านต่อ

ด้านบนของหน้า