• สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยมอบประกาศนียบัตร DELF ให้แก่นักเรียน ๓๖๐ (...)

  11 ก.ค. 2017

  สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยมอบประกาศนียบัตร DELF ให้แก่นักเรียน (...)

  การเล็งเห็นความสำคัญของภาษาฝรั่งเศสในโรงเรียนมัธยมศึกษาของกรุงเทพมหานคร
  สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยมอบประกาศนียบัตร DELF ให้แก่นักเรียน ๓๖๐คน เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • งานเลี้ยงรับรองนักเรียนทุนโครงการ Franco-Thai ประจำปี พ.ศ. 2560

  21 มิ.ย. 2017

  งานเลี้ยงรับรองนักเรียนทุนโครงการ Franco-Thai ประจำปี พ.ศ. 2560

  เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายนที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยได้จัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่นักศึกษาไทยที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกที่ประเทศฝรั่งเศสด้วยทุนการศึกษาของสถานทูต
  ผู้ได้รับทุนโครงการ Franco-Thai รุ่นใหม่ราว 20 คน ได้มีโอกาสพบนายจิลส์ การาชง เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย รวมถึงนักเรียนทุนรุ่นก่อนๆ ที่เคยได้รับทุนในโครงการ Franco-Thai เช่นเดียวกัน (...)

 • การลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง Universcience และอพวช.

  20 มิ.ย. 2017

  การลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง Universcience และอพวช.

  เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ผู้แทนจาก Universcience และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างทั้งสองหน่วยงานในการประชุมเครือข่ายพิพิธภัณฑ์/ศูนย์วิทยาศาสตร์ภาคพื้นยุโรป หรือ ECSITE ณ กรุงลิสบอน
  หน่วยงาน Universcience ซึ่งจัดตั้งขึ้นจากการรวมตัวกันของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ Cité des Sciences et de l’Industrie และ Palais de la Découverte (...)

 • ภารกิจระหว่างการมาเยือนประเทศไทยของผู้แทนจากหน่วยงาน Universcience

  9 มิ.ย. 2017

  ภารกิจระหว่างการมาเยือนประเทศไทยของผู้แทนจากหน่วยงาน Universcience

  เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน พ.ศ. 2560 นางโซฟี บีเอเชอเลร์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของหน่วยงาน Universcience (จัดตั้งขึ้นจากความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ Cité des Sciences et de l’Industrie และ Palais de la Découverte) ได้เข้าพบหารือกับผู้แทนของหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทยที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชน

 • โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศสเปิดรับข้อเ (...)

  22 พ.ค. 2017

  โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (...)

  โครงการวิจัย ร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research / Franco-Thai Mobility Programme / PHC SIAM) เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 แล้วตั้งแต่วันนี้ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาการแลกเปลี่ยนทรัพยากรมนุษย์ระหว่างสถาบันวิจัยของไทยและสถาบันวิจัยของฝรั่งเศส (...)

  Actualités

  CampusFrance Thailand

  Oui Je Parle Français en Thaïlande !