หน่วยงานอื่นๆ

 • สำนักงานเพื่อการพัฒนาแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส (AFD)

  ตั้งแต่ต้นปี ค.ศ. 2004 กลุ่มเอเอฟดี (Agence Française de Développement) ได้รับมอบหมายให้เข้ามาดำเนินการในประเทศไทยและจีน อันเป็นส่วนหนึ่งในการขยายสาขาไปตามประเทศต่าง ๆ
  สำนักงานเพื่อการพัฒนา กรุงเทพฯ เปิดดำเนินการเมื่อเดือนตุลาคมปี ค.ศ. 2004 (...)

  อ่านต่อ

 • คณะที่ปรึกษาด้านการค้าต่างประเทศแห่งประเทศฝรั่งเศส (CCEF)

  คณะที่ปรึกษาด้านการค้าต่างประเทศแห่งประเทศฝรั่งเศส (CCEF) ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1898 ประกอบด้วยผู้บริหารจากบริษัทต่างๆ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในโลกธุรกิจระดับนานาชาติ ได้รับแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรี มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี (...)

  อ่านต่อ

 • หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย

  หอการค้าฝรั่งเศส - ไทย ก่อตั้งขึ้น ณ กรุงเทพฯ เมื่อปี พ.ศ. 2509 ปัจจุบัน มีจำนวนสมาชิกมากกว่า 336 บริษัทจากกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ซึ่งมีความสนใจในการทำธุรกิจทั้งในประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส (...)

  อ่านต่อ

 • Atout France

  อ่านต่อ

ด้านบนของหน้า