เศรษฐกิจฝรั่งเศส

 • เทคโนโลยีฝรั่งเศส

  Oséo เป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งมีพันธกิจหลักในการสนับสนุนบริษัทและอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก ทั้งด้านการเงิน การกู้ยืมและการให้หลักประกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนสำคัญ (ช่วงก่อตั้ง การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ การพัฒนา การถ่ายโอน) หน่วยงาน Oséo (...)

  อ่านต่อ

 • สถิติ

  Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) รวบรวม จัดพิมพ์และเผยแพร่ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นประโยชน์ในการศึกษา การวางแผนด้านต่างๆ และการตัดสินใจแก่ผู้สนใจ (อันได้แก่ หน่วยงานราชการ (...)

  อ่านต่อ

 • เศรษฐกิจเปิด

  ฝรั่งเศสเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจอันดับที่ 4 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นและเยอรมัน ฝรั่งเศสอยู่ในอันดับเดียวกับสหราชอาณาจักร (ผลิตภัณฑ์มวลรวมฝรั่งเศสมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลก) การค้าต่างประเทศของฝรั่งเศสคิดเป็นมูลค่าร้อยละ (...)

  อ่านต่อ

 • ทำการค้ากับประเทศฝรั่งเศส

  www.firmafrance.com เป็นเว็บไซต์ภาษาอังกฤษซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทส่งสินค้าออกของประเทศฝรั่งเศสกว่า 10,000 บริษัท นอกจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทดังกล่าวแล้ว เว็บไซต์นี้ยังรวบรวมข้อมูลอื่นๆ อาทิเช่น ข่าวสาร (...)

  อ่านต่อ

ด้านบนของหน้า