เครือข่ายด้านภาษาและวัฒนธรรม

  • สมาคมฝรั่งเศส

    สมาคมฝรั่งเศสหรือ Alliance Française เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่เผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส มีสาขามากกว่า 800 แห่ง ใน 133 ประเทศทั่วโลก

    อ่านต่อ

  • เครือข่ายด้านการศึกษาของฝรั่งเศสในประเทศไทย

    ในประเทศไทย มีสถานศึกษา 3 แห่ง ที่เป็นภาคีเครือข่ายของสำนักงานเพื่อการศึกษาฝรั่งเศสในต่างประเทศ (Agence pour l’enseignement français à l’étranger - AEFE) ได้แก่ โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ (Lycée Français International de Bangkok) โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ เกาะสมุย (Ecole Française Internationale de Koh Samui) และโรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ พัทยา (Ecole Française Internationale de Pattaya)

    อ่านต่อ

ด้านบนของหน้า