Aromatech ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในเอเชียด้วยโรงงานแห่งใหม่ในประเทศไทย

JPEG

เป็นเวลาเกือบ 15 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ที่ Aromatech ได้เข้ามาในประเทศไทย และบริษัทได้เปิดตัวโรงงานแห่งใหม่ขนาด 1500 ตารางเมตร เพื่อออกแบบ ผลิต และจำหน่ายสารแต่งกลิ่นอาหาร

โรงงานแห่งใหม่ที่เพื่งเปิดตัวนี้ แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของ Aromatech ในการเข้าถึงความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด และตอบสนองความต้องการของตลาดที่เพิ่มสูงขึนในปัจจุบัน

Business France ยินดีที่ได้ร่วมงานกับ Aromatech ในการเปิดโรงงานใหม่แห่งนี้ โดยความร่วมมือผ่านทาง VIE

Aromatech เป็นธุรกิจครอบครัว ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ. ศ. 2530 ในประเทศฝรั่งเศส ณ เมือง Grasse เมืองหลวงแห่งน้ำหอมของโลก ก่อตั้งโดย Mr. Jacques MARTEL ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง CEO ของบริษัท

การขยายตัวของธุรกิจระหว่างประเทศของบริษัทได้เริ่มต้นจากแอฟริกา ไปยังตะวันออกกลาง แล้วต่อไปยังเอเชียจากไทยไปยังจีน โดยผ่านทางสหรัฐอเมริกา

JPEG

ข้อมูลที่น่าสนใจของ Aromatech
- 5 บริษัท ย่อยในตูนิเซีย, ตุรกี, แอลจีเรีย, ไทยและสหรัฐอเมริกา
- 2 บริษัทร่วมทุน ในประเทศจีนกับ Apple Flavour & Fragrance และในประเทศตุรกีกับ AROKIM
- พนักงานทั่วโลก 130 คน
- ศูนย์วิจัยและพัฒนา 8 แห่ง และ 7 หน่วยการผลิต
- 70% ของยอดขายมาจากธุรกิจระหว่างประเทศ

ใส่ข้อมูลเมื่อ 29/07/2018

ด้านบนของหน้า