Atout France [fr]

อาตู ฟร็องซ์ (Atout France) เป็นหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของฝรั่งเศส ทำหน้าที่พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจที่สร้างรายได้เป็นอันดับหนึ่งของฝรั่งเศส

อาตู ฟร็องซ์ นำศักยภาพที่มีในด้านต่างๆ มาใช้สนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในการพัฒนากิจการและขยายตลาดในต่างประเทศ

อาตู ฟร็องซ์ ให้บริการที่หลากหลายแก่หุ้นส่วนและผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชน 1,250 ราย อาทิ การสังเกตการณ์และติดตามตลาด การวางแผนและช่วยเหลือในการขยายตลาด การส่งเสริมและช่วยเหลือด้านการขาย โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจที่สร้างรายได้เป็นอันดับหนึ่งของฝรั่งเศส

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://atout-france.fr/

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 11/10/2018

ด้านบนของหน้า