« French Beauty & Health 2012 »

งานนัดพบทางธุรกิจ « French Beauty & Health » ปี 2012 จัดขึ้นในประเทศไทยในเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายนโดยหน่วยงาน UBIFRANCE ที่โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ

ภายในงาน ผู้ประกอบการไทยได้พบกับบริษัทผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริมจากประเทศฝรั่งเศสทั้งหมด 7 บริษัท ที่ได้มาเปิดตัวผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ล่าสุดในรูปแบบการเจรจาธุรกิจหรือ B2B meeting โดยในส่วนของผู้ประกอบการไทยนั้น บริษัทที่เข้าร่วมงานประกอบไปด้วย ตัวแทนจัดจำหน่ายเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบการสปา ผู้ประกอบการคลินิคเสริมความงาม ผู้ประกอบการโรงแรมและห้างสรรพสินค้า

การจัดงานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย สมาคมสปาไทย สมาคมอาหารเสริมสุขภาพ และสมาคมเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ นอกจากจะได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการไทยและบริษัทผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์จากฝรั่งเศสเป็นจำนวนมากแล้ว ยังมีสื่อมวลชนจากแขนงต่างๆเข้าร่วมงานอีกด้วย
_

ใส่ข้อมูลเมื่อ 11/12/2012

ด้านบนของหน้า