Galleries’Night ครั้งที่ 4

กิจกรรมใหม่เพิ่มเติมเพื่อผู้ชมทุกวัย

กรุงเทพฯ :
Galleries’ Night เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่สุดของรายการ “ลาแฟ็ต” สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสจะจัด Galleries’ Night ขึ้นอีกเป็นครั้งที่สี่เพื่อส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย อีกทั้งเน้นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีพลวัตและนำเสนอผลงานศิลปะแบบใหม่เพื่อสร้างความรื่นรมย์แก่สาธารณชนเป็นสำคัญ

ในช่วงสองคืนของวันศุกร์ที่ 3 และเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ชมจะได้ชมหลากหลายกิจกรรมนำเสนอโดยแกลเลอรี่และพื้นที่จัดแสดงศิลปะในกรุงเทพฯ กว่าสี่สิบแห่งที่เข้าร่วม Galleries’ Night กล่าวคือ นิทรรศการผลงานศิลปะ การแสดงบนเวที การพบปะกับศิลปิน การฉายภาพยนตร์ การเสวนา และการแสดงดนตรี

Galleries’ Night ปีนี้ จะนำเสนอรูปแบบรวมกลุ่ม “clusters” เพื่อปรับให้กิจกรรมน่าสนใจยิ่งขึ้น เป็นการขยายการร่วมงานกันระหว่างแกลเลอรี่และพื้นที่จัดแสดงศิลปะซึ่งตั้งอยู่ในเขตชุมชนเดียวกันเสริมด้วยจุดพักพร้อมบริการเครื่องดื่ม ตลอดแนวเส้นทางรถไฟฟ้ำบีทีเอสสองสายคือ สายสีลม/สาทรและริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และสายสุขุมวิท Galleries’ Night ในเส้นทางสีลม/สาทรและริมฝั่งแม่น้ำจะจัดในวันศุกร์ที่ 3 ส่วนเส้นทางสุขุมวิทจะจัดในวันเสาร์ที่ 4

นอกจากนี้ จะเปิดให้มีเวทีกิจกรรมพิเศษสำหรับเด็ก เยำวชนและครอบครัวในช่วงบ่ำยวันเสาร์ที่ 4 ในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำความรู้เกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัย

Galleries’ Night ปี นี้จะมีอาสำสมัครประจำแกลเลอรี่และพื้นที่จัดแสดงศิลปะทุกแห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เข้ำชม เรายังขยายเวลาเพื่อให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้และหาความสำราญใจกับกิจกรรมหลากหลายอย่ำงเต็มที่ตลอดสองคืน โดยจะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 17.00 น.

JPEG

และครั้งที่ 2 ที่เชียงใหม่
Galleries’ Night จะจัดขึ้นอีกเป็นครั้งที่สองในเชียงใหม่ โดย TCDC เชียงใหม่ (ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ) และ CAC (Chiang Mai Art Conversation) ในวันที่ 27 และ 28 มกราคม 2560 ถือเป็นสุดสัปดาห์แห่งกิจกรรมที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อเชิดชูเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมืองเชียงใหม่

JPEG

รายการกิจกรรมรวมทั้งรายละเอียดเส้นทาง Galleries’ Night ในกรุงเทพฯ และในจังหวัดเชียงใหม่จะแจ้งและปรับข้อมูลอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไป บนแอพพลิเคชั่น“Galleriesnight” ดาวน์โหลดได้ฟรีบน Apple Store และ Google Play

จังหวัดกรุงเทพฯ:
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560: โซนสีลม / สาธร / ริเวอรไซด์
วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560: โซนสุขุมวิท
เวลา : 17.00 น. ถึงเที่ยงคืน

จังหวัดเชียงใหม่:
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560: โซนเขตเมืองเก่า ถนนท่าแพ
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560: โซนถนนนิมมานเหมินทร์, วัดอุโมงค์(สวนพุทธธรรม)
ไม่เสียค่าเข้ำชม

ข้อมูลเพิ่มเติม:
กรุงเทพฯ : Facebook Galleries’ Night BKK
เชียงใหม่ : Facebook Galleries’ Night Chaing Mai
แอพพลิเคชั่นบนมือถือ : Galleries Night

ติดต่อ:
ผู้ประสานงาน: Mary Pansanga: galleriesnight@gmail.com
ฝ่ำยสื่อสารกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม:
Pierre Herubel: pierre.herubel@diplomatie.gouv.fr
Janjira Kingkannak: janjira.kingkannak@diplomatie.gouv.fr

ใส่ข้อมูลเมื่อ 30/07/2018

ด้านบนของหน้า