Goût de France - Good France จัดกิจกรรมการอบรมค้นพบศาสตร์ของการทำอาหาร

ในกรอบของงาน Goût de France - Good France ในประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยร่วมกับโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จัดกิจกรรมการอบรมทำอาหาร เปิดรับบุคคลทั่วไป
การอบรมที่จะจัดขึ้น มีทั้งหมดสามรายการคือ

- การสาธิตการทำขนมอบ วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 16.00 – 19.00 น. สาธิตการทำขนมอบตามตำรับขนมไทย โดยใช้วัตถุดิบตามฤดูกาลจากท้องถิ่น โดยนำเทคนิคฝรั่งเศสแบบสมัยใหม่หรือแบบดั้งเดิมมาใช้ในการทำ ในครั้งนี้เช่นกันเราจะลองปรุงโดยไม่เติมน้ำตาล ไขมันหรือเกลือ เพื่อให้รสชาติแท้ๆของวัตถุดิบจากพื้นที่โดดเด่น
o รับจำนวน 25 คน ลงชื่อสมัครได้ที่ : http://goo.gl/forms/cK1pDJ96N7

- การอบรมเนยแข็งและไวน์ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 16.00 – 19.00 น. เราจะแสดงคุณค่าของผลผลิตจากประเทศของเราให้เป็นที่ประจักษ์ ให้ท่านเข้าใจความสำคัญของผลผลิตจากท้องถิ่น ป้ายฉลากและการคุ้มครองชื่อเรียก
o รับจำนวน 14 คน ลงชื่อสมัครได้ที่ : http://goo.gl/forms/kzgb6uI2m7

- การสาธิตการทำอาหารฝรั่งเศส วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 16.00 – 19.00 น. สาธิตการทำอาหารโดยใช้ปลาและเนื้อสัตว์ เชฟจะบอกเคล็ดลับเพื่อลดไขมันและเกลือโดยไม่ทำให้อาหารเสียรสชาติ เน้นให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint)
o รับจำนวน 25 คน ลงชื่อสมัครได้ที่ : http://goo.gl/forms/wTjYVxjsi8

กิจกรรมการอบรมทุกรายการดังกล่าวจะจัดขึ้น ณ โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต 946 อาคาร พาณิชย์ดุสิตธานี ชั้น 1 พระราม 4 แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพฯ 10500
เปิดรับบุคคลทั่วไป กรุณาลงชื่อสมัครล่วงหน้า รับจำนวนจำกัด

JPEG

ใส่ข้อมูลเมื่อ 07/03/2016

ด้านบนของหน้า