พิธีมอบอิสริยาภรณ์ Ordre du Mérite Agricole ชั้นอัศวิน ให้แก่นาย Michel de Garine-Wichatitsky [fr]

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2564 นาย Thierry Mathou เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้ทำพิธีมอบอิสริยาภรณ์ Ordre du Mérite Agricole ชั้นอัศวิน ให้แก่นาย Michel de Garine-Wichatitsky ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต

นาย Michel de Garine-Wichatitsky เป็นนักวิจัยในสังกัดของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการวิจัยเกษตรกรรมเพื่อการพัฒนา ประเทศฝรั่งเศส (CIRAD) ทำงานอยู่ในหน่วยวิจัยร่วม ASTRE (Animals Heath Territories Risks Ecosystems) ซึ่งเป็นหน่วยวิจัยร่วมระหว่าง CIRAD กับสถาบันวิจัยแห่งชาติเพื่อการเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม ประเทศฝรั่งเศส (INRAE) ปฏิบัติหน้าที่ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตั้งแต่ปี 2559 โดยการมอบอิสริยาภรณ์ครั้งนี้มีขึ้นเพื่อเชิดชูนาย Michel de Garine-Wichatitsky ในฐานะนักวิจัยผู้อุทิศชีวิตการทำงานในต่างประเทศเพื่อทำการศึกษาเรื่องโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน และเรื่อง wild-domestic interfaces

ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในช่วงนี้ที่มีสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา ร้อยละ 75 ของโรคติดเชื้อในคนเป็นโรคที่มีสัตว์เป็นแหล่งรังโรคและมีสาเหตุมาจากความกดดันที่เกิดขึ้นกับความหลากหลายทางชีวภาพ

นาย Michel de Garine-Wichatitsky มีผลงานที่ได้รับรางวัลมากมาย ได้ร่วมตีพิมพ์บทความวิทยาศาสตร์เกือบ 80 เรื่อง บทในหนังสือร่วมเขียน 25 บท และเข้าร่วมเป็นผู้บรรยายในการประชุมและการประชุมเชิงปฏิบัติการเกือบ 100 ครั้ง


ภาพ : สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ภาพ : สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ภาพ : สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ภาพ : สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ภาพ : สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ภาพ : สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 21/01/2021

ด้านบนของหน้า